NOU IN ROMANIA: EUROLEGIS - programul informatic juridic cu legislatia Uniunii Europene
NOU IN ROMANIA: EUROLEGIS - programul informatic juridic cu legislatia Uniunii Europene NOU IN ROMANIA: EUROLEGIS - programul informatic juridic cu legislatia Uniunii Europene NOU IN ROMANIA: EUROLEGIS - programul informatic juridic cu legislatia Uniunii Europene

WITRALIS

PROGRAM DE CONTABILITATE SI GESTIUNE

Prezentare:

 • deschidere societati / luni de lucru (datele sunt pastrate pe luni)
 • descriere parametri de lucru:
 • parametri program (procente de TVA, valoare minima de inventar pt. mijloace fixe, procente de calcul CAS, deduceri, somaj, salar minim, deducere de baza, …)
 • parametri specifici beneficiarului (analitice pe gestiuni marfuri,evidenta stocuri la pret m ediu sau fix, generare automata nr.NIR, format balanta contabila, generare bon consum din intrari, …)
 • actualizare plan de conturi conform cerintelor beneficiarului
 • creare actualizare gestiuni de lucru (marfuri, materiale, produse finite, …)

1. Modulul “BALANTA”

 • incarcare sume / solduri balanta contabila (la implementare pe calculator)
 • preluare documente primare:
 • intrari in gestiune (bunuri, marfuri, produse finite, …)
 • iesiri din gestiune (vinzari marfuri, produse finite, consumuri, …)
 • servicii prestate
 • transferuri intre gestiuni, subunitati
 • operatiuni prin casa, banca
 • compensari intre parteneri, operatiuni diverse
 • note contabile (pentru care nu s-au introdus documente primare)
 • rapoarte, prelucrari:
 • situatii intrari / iesiri, centralizatoare pe gestiuni , conturi si tipuri de documente, intrari pe furnizori, iesiri pe clienti
 • edi tare NIR-uri, generare bon de consum
 • note contabile din documentele primare inroduse
 • jurnale operatiuni prin casa si banca (cu sold la inceput si sfirsit luna, sau zilnic)
 • situatia fluxului de numerar
 • jurnale de compensari intre parteneri, operatiuni diverse
 • registre - jurnal pe fel de operatiuni (intrari, iesiri, casa, banca,...)
 • registrul - jurnal general
 • jurnale de TVA (cumparari si vinzari )
 • inchidere conturi (cheltuieli, venituri, TVA, descarcare gestiuni de marfuri, descarcarea productiei)
 • balanta contabila de verificare (analitica si sintetica), cu sume precedente sau solduri de inceput de an
 • decont TVA
 • fisa contului (cartea marea), lunar sau pe o perioada data, cu inregistrari contabile sau cu documente primare (fisa extinsa)

2. Modulul "PARTENERI” (furnizori, clienti, debitori, cr editori)

 • creare actualizare nomenclator zone (distribuitori)
 • creare actualizare nomenclator parteneri
 • incarcare solduri parteneri (la implementare pe calculator)
 • fisa partenerilor (pe zone), lunar sau pe o perioada
 • balanta partenerilor (pe conturi)
 • situatia soldurilor pe parteneri
 • situatia facturilor de achitat / incasat pe parteneri, localitati, zone
 • situatia facturilor emise la clienti (emise din care incasate, emise si neincasate) pe per…
 • situatia incasarilor pe clienti in perioada …
 • situatia facturilor primite / furniz.(primite din care achitate, primite si neachitate) pe per…
 • situatia platilor pe furnizori in perioada …
 • situatii grafice (facturi emise, sume incasate, …) pe perioada 01-luna crt.

3. Modulul "EMITERE FACTURI”

 • initializare marja facturi, luna de facturare
 • descriere format factura
 • emitere facturi (listare pe ecran si imprimanta) cu posibilitatea de afisare pe factura mentiuni, mod de plata, …
 • centralizator facturi emise
 • anulare factura (cele gresite)
 • lista preturilor de vinzare (ultimul pret de la fiecare produs vindut)
 • preluarea automata a facturilor emise in modulul "BALANTA"

4. Modulul "MIJLOACE FIXE"

 • creare / actualizare locuri de folosinta
 • incarcare mijloace fixe (la implementare pe calc.), separat cele de nat.obiectelor de inv
 • incarcare date tehnice (identificare) mijloace fixe
 • vizualizare / consultare fisier cu clasificatia mijloacelor fixe
 • preluare documente privind miscarile de mijloace fixe (intrari, iesiri, casari, transferuri, conservari, modificari de valoare si/sau durata)
 • calcul amortizare
 • fisa mijlocului fix (cu datele de identificare si amortizarile lunare)
 • balanta mijloacelor fixe (analitica si sintetica)
 • catalogul mijloacelor fixe (separat pt. M.F. de natura ob.inventar)
 • lista M.F. fixe in curs de amortizare
 • lista M.F. amortizate complet
 • lista M.F. cu durata de functionare expirata
 • lista M.F. casate
 • lista de inventar pe locuri de folosinta
 • registrul numerelor de inventar
 • nota contabila privind amortizarea si miscarile de mijloace fixe

5. Modulul "SALARII"

 • actualizare parametri de lucru (ore normale in luna, conturi pt.N.C.)
 • creare / actualizare locuri de munca
 • actualizare impozitar
 • creare / actualizare fisier de personal
 • creare / actualizare fisier persoane intretinute
 • introducere pontaje, retineri, conc edii m edicale, conc edii de odihna
 • lista de avans pe locuri de munca
 • stat de plata pe locuri de munca
 • fluturasi
 • centralizator salarii pe locuri de munca
 • centralizator viramente
 • lista drepturilor salariale
 • lista retinerilor
 • nota contabila
 • fise fiscale (actualizare impozitar anual, introducere al 13-lea salar, creare fisiere pentru unitatea fiscala, editare fise fiscale 1 si 2, borderou fise fiscale)
 • declaratii C.A.S. (creare fisiere pentru Casa de Pensii, editare anexe 1.1 si 1.2, creare fisier si editare lista cu persoane asigurate la Casa de Sanatate, declaratie privind obligatiile FASS)
 • declaratii somaj (creare fisiere si editare anexe 1 si 2 privind obligatiile la somaj)

6. Modulul "GESTIUNE STOCURI"

 • creare / actualizare nomenclator gestiuni
 • creare / actualizare nomenclator produse
 • incarcare stocuri pe produse, conturi si gestiuni (la implementare pe calc.)
 • fisa produsului pentru perioada …
 • balanta stocurilor cu sau fara afisarea miscarilor lunare
 • situatia stocurilor pe gestiuni, conturi si produse, cantitativ sau cantitativ-valoric
 • raport de gestiune (pt.o gestiune sau toate) pe perioada …
 • situatii intrari, iesiri pe gestiuni intr-o perioada data
 • situatii intrari produse/furnizori, iesiri produse/clienti in perioada …
 • situatia consumurilor pe comenzi si locuri de consum
 

eXTReMe Tracker