CONTABILITATE IN PARTIDA SIMPLA

Casa

 • jurnal de casă cu sold la sfârşit de zi şi lună, cu preluare în următoarea lună
 • situaţia centralizată pe zile a plăţilor şi încasărilor prin casă

Registrul de plăţi şi cheltuieli/Registru venituri

 • Preluarea plăţilor şi cheltuielilor pe articole bugetare/venituri
 • Editarea situaţiilor detaliate pe zile
 • Recapitulaţia pe articole bugetare

Editarea fişei bugetare

 • Situaţia centralizată (recapitulaţia) pe articole bugetare
 • Situaţia detaliată de la începutul anului a documentelor pe articole bugetare

Mijloace fixe

 • Preluarea mijloacelor fixe pe cod de clasificare
 • Preluarea mijloacelor fixe de natură obiecte de inventar
 • Reevaluare,Amortizare,Editoare rapoarte 
Materiale şi obiecte de inventar
 • Preluarea materialelor si obiectelor de inventar pe gestiuni (respectiv / locuri de folosinţă)/surse de provenien ţă
 • Preluarea intrărilor şi ieşirilor
 • Editarea situaţiilor de intrări, ieşiri:
  • Balanţa analitică
  • Balanţa sintetică
  • Editarea notei contabile
  • Lista obiectelor de inventare în ordinea codurilor
  • Lista de inventariere pe locuri de folosinţă
  • Lista de inventariere pe salariaţi
  • Liste parţiale :
   • Pe locuri de folosinţă
   • Pe salariaţi
   • După cod

Buget venituri

 • Editare buget local
 • Registru venituri
 • Buget
 • Autofinantare
 • Fond special