PERSONAL - SALARII

(PERSAL)

Produsul informatic gestionează datele de personal necesare prelucrărilor ulterioare (marcă, loc muncă, salar tarifar, sporuri, etc.), precum şi datele specifice (pontaje, acord, etc.), face calculele necesare (calcul concedii medicale, calcul concedii de odihnă, calcul avans, etc.), păstrează baze de date de istoric şi editează toate listele aferente (state de plată, centralizatoare, fluturaşi, fişe fiscale, etc.) în formatul dorit de utilizator.

Avantajele produsului sunt legate de :

 1. Posibilitatea configurării de către utilizator a elementelor componente ale salariului brut şi a elementelor de reţineri;
 2. Posibilitatea efectuării de către utilizator a unor modificări legislative ( limite de impozitare, cuantumuri deduceri personale, etc. )
 3. Calculul concediilor medicale;
 4. Calculul concediilor de odihnă conform prevederilor legale completate cu cele prevăzute de contractul colectiv de muncă;
 5. Aplicarea tuturor prevederilor legate de impozitul pe venit;
 6. Istoric al salariilor realizate pentru fiecare salariat;
 7. Editarea situaţiei vărsămintelor la buget şi a notei contabile privind salariile;
 8. Editare declaraţie CAS, cu creare suport magnetic pentru Casa de Pensii;
 9. Editare fişe fiscale, cu creare suport magnetic pentru Ministerul de Finanţe.
 10. Editare declaratie SOMAJ cu creare suport magnetic pentru AJOFM.
 11. Editare situaţii pentru Casa de Sanatate si furnizarea datelor aferente pe suport magnetic.

Cerinţe hardware minime:

Pentium; 100MHz; 16MbRAM; 2,1 Gb HDD; 1Mb video; sistem de operare WINDOWS 98; rezoluţie monitor 800X600; soft reţea