REGISTRUL AGRICOL

Generarea anuală de poziţii în registrul agricol pe următoarele categorii :
 • persoane fizice : localnici; / străinaşi proprietate individuală; urmaşii lui ..............
 • persoane juridice

Presupune:

 • la implementare - încărcarea capitolelor din registrul agricol pe fiecare element component existent; datele sunt validate conform corelaţiilor din cadrul capitolului sau a celor dintre capitole;
 • în faza de exploatare curentă - generarea automată a poziţiilor pentru anul curent din cele existente în anul precedent, cu posibilitatea de corectare a acestora, în sensul eliminării, adăugării unor elemente din capitol (rânduri), de modificare a valorilor atribuite; şi în acest caz datele sunt validate din punct de vedere al corelaţiilor.

Oferă:

 • imagini ale registrului agricol generat, rezultând un istoric al acestuia;
 • o bază de date de evidenţă a populaţiei, organizată pe localităţi şi adrese şi alte elemente
 • editarea centralizatoarelor – raportări pe comună şi sate componente conform H.G.269/2001 publicată în Monitorul Oficial nr.118/7.03.2001
 • informări punctuale aferente unei persoane fizice şi juridice de tipul:
  • număr de poziţii deţinute de persoana respectivă în calitate de titular sau în cazul persoanelor fizice în calitate de cap de gospodărie sau membru al unei gospodării; vizualizarea acestora integrală sau pe diferite criterii de selecţie.
  • totalizări pe toate elementele dintr-un capitol solicitat, din toate poziţiile de rol deţinute de persoana respectivă.
  • totalizare pe un anumit element dintr-un capitol (însumarea se face pentru toate poziţiile de rol deţinute).
 • informări punctuale la nivel de comună sau sat component, de tipul :
  • imagine a unui capitol solicitat cuprinzând însumarea pe elementele constitutive /capitol;
  • imaginea unui anumit element dintr-un capitol, ca o sumă a tuturor valorilor existente.