Impozite si taxe

1. Obiectiv general

Controlul şi urmărirea încasărilor pentru impozitele şi taxele locale constituite ca venituri proprii ale bugetelor locale reglementate prin ORDONANTA 571/2003 (codul fiscal).

2. Funcţiuni

2.1. – generare roluri pentru persoane fizice şi juridice.

2.2. – generare matricole aferente imobilelor, terenurilor, mijloacelor de transport aferente persoanelor fizice şi agenţilor economici; editare matricole şi statistici pe criterii de selecţie;

2.3. – evidenţă taxe locale şi calcularea lor:

2.4. – încasări

2.4.1. – calculul debitului curent, rămăşiţei, penalităţilor, bonificaţiilor, eşalonate pe tranşe aferente perioadelor de plată;

2.4.2. – emitere chitanţe;

 • borderouri;
 • pe puncte de lucru şi operatori;
 • debitare şi scădere;

2.4.3. – statistici si executie bugetara

 • cladiri, teren, mijloace transport, scutiti.
 • estimări ale volumului de încasări aferente unei perioade.

2.4.4. – înştiinţări de plată/somatii/titluri executorii pentru debite de plată 

3. Menţiuni

3.1. – aplicaţia are în componenţă:

 • un modul de implementare care permite încărcarea matricolelor pe anul în curs;
 • modul de exploatare curentă;
 • modul pentru controlul accesului utili zatorilor;
 • departajare utili zatori;
 • drepturi de acces de la supervizori;
 • contabilizarea utili zatorilor.
 • instrumente de mentenanţă:
 • salvări;
 • restaurări

3.2. – este proiectată să fie exploatată în mod real: monopost sau în reţea.